top of page

Privacy

Als Christelijke Gereformeerde Kerk ‘Lichtwijzer’ in Gouda willen we het licht reflecteren dat God
door Jezus Christus op ons laat schijnen. Wij willen het licht van het evangelie ontvangen, delen en
doorgeven.


We willen een uitnodigende gemeente zijn. Om onderlinge contacten tussen gemeenteleden
mogelijk maken en het omzien naar elkaar te bevorderen leggen we in onze ledenadministratie de
daarvoor relevante persoonsgegevens vast. Schrijf je je in op het ledenportaal van onze website
(Lichtwijzergouda.nl)? Dan leggen we daar enkele profielgegevens vast.

Bekijk hier het volledige privacy statement

bottom of page